Vilken duva är flockledare?

Forskare vid Eötvös universitet i Ungern har utrustat ett antal duvor med GPS för att kunna se hur samspelet fungerar under flygning.
Jag har ändrat länkarna till YouTube eftersom Windows Media Player strulade.

Diagrammet uppe till vänster på filmerna visar duvornas hierarki ("hackordning").

Flygning runt slaget.    Klicka här!

Träningsflygning.    Klicka här!

Mer info (på engelska) på sidan  PigeonFlocks.