Göteborgs Västra Brevduveklubb

 Du är här:   Startsida  >>  Diverse Info  >>  Positionsbestämning

Uppdaterad 2016-07-06  


Startsida
2023-02-03
Bilder
2016-07-06
Historik
2016-07-06
Diverse Info
2016-07-06
____________________
Datum: 2024-06-22

Hur man bestämmer en position med hjälp av kartor på internet

På internet finns ett antal kartor, som kan användas när man vill bestämma en position.
De tre lämpligaste är Hitta.se, Eniro och Google Maps.

Följande sammanställning visar för- och nack-delar för respektive karta.
 
  Hitta.se Eniro Google Maps
Täcknings-område Sverige Skandiavien Hela Världen
Positionsdata: Grader Grader med 4 decimaler Grader med 5 decimaler Grader med 6 decimaler
Positionsdata: Grader/Minuter   Minuter med 3 decimaler  
Positionsdata: Grader/Minuter/Sekunder Sekunder utan decimaler   Sekunder med 2 decimaler
Sökpunkt med klicka-och-dra   Ja Ja Nej
Anmärkning Lite trögt att starta    

I och med att Google ger noggrannast positionsdata, och går att använda på utsläpps-platser
utanför Skandinavien, får man väl anse att den är den lämpligaste kartan
trots att den inte har en sökpunkt, som kan flyttas med klicka-och-dra.
Men eftersom systemen använder olika kartor och flygfoton kan det vara värt att prova de övriga.
 

Hur man startar kartprogrammet

Hitta.se
Internetadressen är: http://hitta.se/.
I menyn, som kommer upp, klickar man på "Karta".
Då kommer det upp en Sverige-karta (efter en stund).

Eniro
Internetadressen är: http://www.eniro.se/.
I menyn, som kommer upp, klickar man på "Kartor".
Då kommer det upp en Sverige-karta.

Google Maps
Internetadressen är: http://maps.google.se/.
Då kommer det upp en Sverige-karta direkt.
 

Hur man flyttar kartan upp/ner och höger/vänster

Genom att hålla ner vänster musknapp och flytta musen kan man flytta kartan dit man vill.
( Google Maps har dessutom, uppe i vänstra hörnet, fyra pilar, som kan ge liknande resultat. )
 

Hur man zoomar in på kartan

Hitta.se
Hitta.se har i nederkant på kartan en numrerad skala märkt "Zooma ut" och "Zooma in"
Genom att klicka på knapparna eller siffrorna kan man zooma in och ut.

Eniro
Eniro har i nederkant på kartan en likadan numrerad skala fast märkt med förstoringsglas med plus och minus.
Genom att klicka på knapparna eller siffrorna kan man zooma in och ut.

Google Maps
Google Maps har i vänsterkant på kartan en vertikal skala, märkt med plus och minus.
Genom att klicka på plus eller minus kan man zooma in och ut.
Det går också att klicka-och-dra på den lilla markeringen på skalan.

På alla tre kartorna kan man zooma in genom att dubbelklicka på kartan.
Om man väljer "Satellit" (Hitta.se) eller "Flygfoto" (Eniro) kan man
zooma in ännu närmare.
 

Hur man får fram positionsdata

När man zooomat in så långt det går på sin position tar man fram positionsdatat på följande sätt.

Hitta.se
I kartans övre högra hörn finns en lista med valet "Visa koordinater". Klicka på det.
( Om ingen lista syns, klicka på "Flera kartfunktioner". )
Då visas ett dropp-format hårkors och en lista med positions-data.
Genom att vänsterklicka på droppen kan man flytta den med musen. ( Klicka-och-dra. )
Positionen går att läsa av diekt i textrutan.

Eniro
I kartans övre högra hörn finns en lista "Visa på kartan" med valet "GPS". Klicka på det.
Då visas en liten blå-vit prick och en textruta med positionsdata.
Genom att vänsterklicka på pricken kan man flytta den med musen. ( Klicka-och-dra. )
Positionen går att läsa av direkt i textrutan.

Google Maps
Sätt den lilla handen så exakt på din position som möjligt och högerklicka.
Då visas en lista med valet "Vad finns här?". Klicka på det.
Då visas två markeringar på kartan.
En röd nål, märkt "A", som visar närmaste gatu-adress.
Och en grön pil, som visar positionen du valt.
Om man klickar på den gröna pilen får man upp en ruta med positionsdatat.
Om positionen inte ligger i närheten av någon gatu-adress
får man bara upp den röda markeringen.
Om man klickar på den får man upp en ruta med positionsdatat.
( Tyvärr går dessa markeringar inte att flytta som markeringarna i Hitta.se och Eniro med Klicka-och-dra. )
 

Grader, minuter och sekunder

Det absolut viktigaste när man bestämmer en position
är att hålla reda på vilket format, som positions-datat har.

Att tecknet ° betyder grader vet väl de flesta, men att tecknet ' betyder minuter
och att tecknet " betyder sekunder, verkar inte vara lika känt.

En grad är 60 minuter, och en minut är 60 sekunder.

Detta innebär att följande tre uttryck betyder exakt samma sak.

57.71928°
57°   43.157'
57°   43'   9.4"

Omvandling till grader minuter och sekunder

Svenska Brevduveförbundet lagrar positionsdata på formen
Grader, Minuter och Sekunder med decimaler.

Beroende på vilken internet-karta (eller GPS) du använder
kan du få latitud och longitud på de tre olika formaten:

1.   Grader med decimaler
2.   Grader, minuter med decimaler
3.   Grader, minuter och sekunder med decimaler

Om du har fått dina positions-data på formatet 1 eller 2 kan du omvandla dem till
formen Grader, Minuter och Sekunder i rutan här nedan.

Om du har grader med decimaler skriver du dem i rutan "Grader".

Om du har grader och minuter med decimaler skriver du graderna i rutan "Grader"
och minuterna med decimaler i rutan "Minuter".
( Observera att minut-värdet inte får vara större än 60. )

Klicka sedan på "Beräkna".
 
 
Grader
Minuter
   
 
Grader
Minuter
Sekunder

( Om beräkningen inte fungerar måste du tillåta Internet Explorer att köra skript och ActiveX-kontroller. )
 
Göteborgs Västra Brevduveklubb