Göteborgs Västra Brevduveklubb

 Du är här:   Startsida  >>  Diverse Info  >>  Positioner

Uppdaterad 2016-07-06  


Startsida
2023-02-03
Bilder
2016-07-06
Historik
2016-07-06
Diverse Info
2016-07-06
____________________
Datum: 2024-05-26

Positioner.

Det finns så många faktorer som påverkar tävlingsresultaten. Väder, vindriktning, hur flygplanerna är lagda, vildfåglar m.m. Så de orättvisor som kan undanröjas bör ju elimineras.

Med dagens moderna metoder borde det inte förekomma några felaktigheter i positionsbestämningarna.
Men det förutsätter ju att man använder de möjligheter som finns, och att man använder dem på rätt sätt.

De moderna metoder jag åsyftar är GPS-mottagare och Lantmäteriverkets kartor i Eniro.

Jag har därför försökt att sammanfatta några av de erfarenheter jag har gjort.

Jag misstänker att det som står i det gröna häftet "SBF Tävlingsbestämmelser och tävlingsregler" i kapitel 1 punkt 6 "Vid all koordinatberäkning med GPS skall RT 90 uträkningssystem användas" är en kvarleva från den tiden då man bestämde duvslagens position med hjälp av penna och linjal i den gamla Sverige-kartan "grönsaksbladet".
RT90 är ett äldre svenskt koordinat-system som snart kommer att ersättas av SWREF 99, som är i stort sett detsamma som det internationella systemet WGS84 (kan skilja nån meter).

Göteborg inför SWEREF 99 i januari 2009.

Skillnaden mellan SWEREF 99 och WGS 84 är mycket liten.

WGS84 (World Geodetic System) är det koordinatsytem som används i moderna sjökort, i Lantmäteriverkets Eniro och som standard i GPS-motagare (även om vissa GPS-mottagare går att ställa om till RT90).

Denna dokumentation bygger på övertygelsen att Svenska Brevduveförbundet kommer att helt gå över till WGS84. Redan nu är ju många duvslag uppmätta enligt WGS84.

  • Positionsbestämning med GPS

  • Positionsbestämning med Eniro

  • Diverse exempel

  • Förslag till mät-protokoll

  • 


    Göteborgs Västra Brevduveklubb