Först väljer du klubb, sen trycker du på Gå vidare.