Beräkning av avstånd vid tränings-släpp.

Programmet förutsätter att du har bestämt positionen för släppet.
Detta kan göras med GPS eller med hjälp av någon av de kartor som finns på internet.

Observera att minuter och sekunder inte får vara större än 60.
Sekunder kan anges med upp till 2 decimaler.
(Som decimal-tecken kan du använda både komma eller punkt.) 


Latitud N (Nord)     Grader     Minuter     Sekunder

Longtud E (Öst)     Grader     Minuter     Sekunder


När du fyllt i latitud och longitud, väljer du klubb, och därefter trycker du på Beräkna.