Göteborgs Västra Brevduveklubb

 Du är här:   Startsida  >>  Diverse Info  >>  Lagar & Regler

Uppdaterad 2016-07-06  


Startsida
2023-02-03
Bilder
2016-07-06
Historik
2016-07-06
Diverse Info
2016-07-06
____________________
Datum: 2023-09-25

Vilka Lagar & Regler gäller?
Skrivet av Agne

I och med att Djurskyddsmyndigheten upphörde den 30 juni 2007 och verksamheten övergick till Jordbruksverket, så nu är det nu alltså åter igen Jordbruksverket som bestämmer vad som gäller med avseende på husdjur och sällskapsdjur.

Vad är sällskapsdjur,
och behöver man tillstånd för att ha duvslag?

I Jordbruksverkets föreskrifter DFS 2004:5 om krav på tillstånd står i 2 §:
"I dessa föreskrifter avses med
hållande av djur: att ta hand om egna eller andras djur,
sällskapsdjur: ryggradsdjur som används eller ska användas som sällskaps-, hobby- eller foderdjur, inklusive alla typer av hundar och katter."

I samma föreskrift 7 §  står: "Verksamheter med hållande, uppfödning eller försäljning av sällskapsdjur utom hund och katt som är av större omfattning, men inte yrkesmässig, undantas från kravet på tillstånd."

I Jordbruksverkets DFS 2004:16 "Föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby" finns ett antal kapitel med särskilda bestämmelser för olika sällskapsdjur.

Kapitel 14 där handlar om brevduvor, vilket man måste tolka som att brevduvor är sällskapsdjur och det alltså inte fordras något tillstånd för att ha duvslag, men varje kommun kan sedan ha lokala föreskrifter.

Lokala föreskrifter

I Göteborgs kommun finns "Lokala föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd".
Där kan man i 3 §  läsa:
"För att få hålla
1. nötkreatur, häst, get får eller svin
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, eller
3. orm inom ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs tillstånd av miljönämnden. Ett sådant tillstånd får förenas med särskilda villkor."

Eftersom man då av DFS 2004:5 och DFS 2004:16 här ovan får intrycket att brevduvor är sällskapsdjur, skulle det alltså inte heller enligt lokala bestämmelser fordras något tillstånd.

Men så enkelt är det inte...
Miljönämnden tillämpar ett antal opublicerade regler.
(De finns i alla fall inte på internet!)
I dessa regler definieras brevduvor inte som sällskapsdjur, eftersom de inte vistas inomhus!
I Göteborg måste man alltså ha tillstånd för att få ha duvslag.
(Ansökningsblankett kan hittas på Miljöförvaltningens websidor!)

(I dessa regler står också att om man har mer än tio katter måste man ha tillstånd.
Om Missan och Maja får ungar samtidigt kanske matte måste söka tillstånd!
Undrar om matte vet om det...
Det är inte lätt att vara laglydig om man inte vet vad som gäller.)

Sällskapsdjur?

Tolkning av begreppet sällskapsdjur kan alltså variera från ort till ort.
På kommunen Leksands websidor kunde man tidigare läsa:
"Exempel på sådana sällskapsdjur kan vara burfåglar, tamillrar, kaniner, gnagare, ormar, ödlor, sköldpaddor, glasögonkajmaner, groddjur, brevduvor och minigrisar."
De tolkade alltså DFS 2004:5 och DFS 2004:16 här ovan som att brevduvor är sällskapsdjur.

Från och med årsskiftet 2009 övergick djurskyddstillsynen till länsstyrelserna.
Det innebär att kommunerna inte längre har ansvar för ärenden och tillsyn enligt Djurskyddslagen.
Däremot har kommunerna fortfarande hand om frågor som gäller till exempel olägenhet för människors hälsa orsakad av djur, djurhållning inom detaljplan och m.m.

Så svaret på frågan om tillstånd, är att det är olika från ort till ort. Med lite detektivarbete kan du säkert ta reda på vad som gäller just där du bor.
Lycka till!

Göteborgs Västra Brevduveklubb